WAREGEMS AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING

Sinds 2008 is de stadsontwikkeling, zowel op openbaar als privaat domein in handen van WAGSO. De voornaamste maatschappelijke doelen zijn het realiseren van stadsvernieuwings- en stadsontwikkelingsprojecten, een stedelijk grond- en pandenbeleid voeren en het beheer/exploitatie van het openbaar en privaat domein van de stad.