Bouwpromotor gezocht voor projectzones verkaveling Spoorweglaan

 

WAGSO heeft recent de verkaveling Spoorweglaan te Sint-Eloois-Vijve in realisatiefase gebracht.
Na het bouwverlof starten de infrastructuurwerken.
De verkaveling kadert binnen het betaalbaar woonbeleid van WAGSO en de stad Waregem.
In de verkaveling worden in de totaliteit 100 woongelegenheden opgetrokken en dit als volgt:

  • 24 woongelegenheden in groepswoningbouw later te realiseren door de sociale bouwmaatschappij en/of het OCMW
  • 42 woongelegenheden voor particuliere verkoop halfopen bebouwing
  • 24 geschakelde woningen (projectzone 2 en 3)
  • 10 parkwoningen (projectzone 4)

In de volledige verkaveling zal WAGSO enkel instaan voor het verkopen van de gronden tegen betaalbare tarieven, weliswaar gekoppeld aan voorwaarden.
Ter realisatie van de projectzones 2, 3 en 4 heeft de raad van bestuur van WAGSO in zititng van 2 juli 2019 het lastenboek tot het aanstellen van een bouwpromotor goedgekeurd.

 

Opdrachtomschrijving

het opdrachtgevend bestuur wenst een bouwpromotor aan te stellen die zal instaan voor het optrekken van een aantal eengezinswoningen, centraal in de verkaveling Spoorweglaan en dit conform het RUP en de afgeleverde omgevingsvergunning met bouwvoorschriften.
Het betreft 2 percelen, die ook aan afzonderlijke promotoren kunnen worden toegewezen:

  • Perceel 1: bouwen van 4 x 6 geschakelde woningen (24 wooneenheden in totaal) en aanleg van de omgeving (wandelpaadje, tuinomheining, inrichting carports + berghok + centrale afvalophaalruimte (projectzone 2 en 3 in paars aangeduid op het verkavelingsplan)
  • Perceel 2: bouwen van 10 parkwoningen met individuele tuin (in halfopen en/of gesloten bebouwing) met aanleg van carports + berghok en centrale afvalophaalruimte (projectzone 4 in oranje aangeduid op het verkavelingsplan)

De inschrijver kan ervoor opteren om voor 1 dan wel voor beide percelen in te schrijven. Er zal steeds ondubbelzinnig moeten kunnen worden opgemaakt, welke onderdelen van de aanbieding over welk perceel handelen. De overheid kan de beide percelen zowel aan éénzelfde inschrijver toewijzen als aan 2 verschillende inschrijvers.
Er zal worden gewerkt met een recht van opstal, waarbij de finaliteit erin bestaat dat WAGSO de gronden particulier zal verkopen en de bouwpromotor de woningen en carports. Bij de verkoop gelden de voorwaarden van WAGSO op de gronden en zal dienen te worden gewerkt met het kandidatenregister van WAGSO.

De woningen dienen aan alle vigerende kwaliteitsnormen te voldoen. De procedure voorziet in een aantal toewijzingscriteria die verder worden opgegeven.

 

Lastenboek

Volgende documenten kunt u hier downloaden:

 

Deelnemen

Wenst u uw kandidatuur in te dienen voor dit project?
Bezorg ons dan zeker uw inschrijving uiterlijk op 27 november 2019 om 14.00u.

Gemeenteplein 2
8790
Waregem
056 62 13 96
Toon alle
Created at: 24/07/2019